Innovatie

Steeds innoveren …

Energiebesparing en een verdere mechanisering zijn voor ons noodzakelijk om efficiënt te kunnen produceren.

Via de studieclub en diverse adviseurs zijn wij voortdurend in gesprek om dit innovatiebeleid handen en voeten te geven.